You are currently viewing สุขภาพร่างกาย และสุขอนามัยที่ดี

สุขภาพร่างกาย และสุขอนามัยที่ดี

การรักษา สุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงต้องรู้จักหมั่นออกกำลังกาย แต่การออกกำลังกายควรออกแต่พอดีไม่หักโหมจนเกินไป ผู้ที่มีน้ำหนักมาก,มีโรคประจำตัว,มีอายุเยอะ ควรปรึกษาเทรนเนอร์หรือแพทย์ก่อนที่จะเลือกวิธีการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัย แต่งกายให้เหมาะสมเพื่อระบายความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทำงานมาใช้สมองนั่งโต๊ะทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำให้เกิดความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคต่างๆซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดี ซึ่งสามารถป้องกันหรือลดอุบัติการณ์ได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง 

สุขภาพร่างกาย ที่ดีนั้นเป็นผลดีต่อสังคมด้วย

สุขภาพส่วนบุคคลนั้นถือเป็นเรื่องส่วนรวมของสังคม เริ่มตั้งแต่การมีสุขภาพส่วนบุคคลที่ดีอยู่เสมอ นั่นหมายถึงการทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำจะช่วยลดการเกิดกลิ่นกายที่รบกวนผู้อื่นในที่สาธารณะ เช่นในที่ทำงานหรือโรงเรียน สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจุบัน ทั้งเหตุผลทางด้านสุขภาพและเหตุผลทางสังคม การรักษาความสะอาดของมือและร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของเชื้อโรคและความเจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้เป็นสุขนิสัยขั้นพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ และยังช่วยปกป้องคนรอบข้างของคุณได้อีกด้วย

นอกจากดูแลสุขภาพต้องดูแลสุขอนามัยด้วย

การดูแลสุขอนามัยที่ดีของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของรูปร่างและผิวพรรณของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน หากใครที่เป็นภูมิแพ้ง่ายแนะนำให้ดูแลตัวเองหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ สระผมเป็นประจำและเช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าสะอาด ไม่ควรนอนทั้งทั้งที่ผมยังเปียกอยู่ ความอับชื้นบนศีรษะอาจจะทำให้เกิดเชื้อรา การที่เรามีสุขอนามัยที่ดียังทำให้บุคลิกภายนอกดูดีตามไปด้วย เล็บมือเล็บเท้าควรตัดให้สั้นเพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้าเราได้ไปหยิบจับหรือนำสู่เข้าร่างกายก็อาจมีผลเสียต่อร่างกายได้ เราควรหมั่นดูแลความสะอาดของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตัวเองเกิดความเสียหายต่างๆที่อาจตามมาได้ภายหลังนั่นเอง 

การรับประทานอาหารก็เป็นส่วน

บทบาทในชีวิตประจำวันของเรานั้นหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้นั่นก็คือการรับประทานอาหารนั่นเอง การที่ได้รับประทานอาหารอย่างพอเหมาะพอดีจะช่วยให้ร่างกายนั้นปรับสมดุลให้แก่ร่างกายที่สูญเสียพลังงานต่างๆจากการทำกิจกรรมของในแต่ละวัน อาหารนั้นเราควรจะรับประทานให้ครบอย่างน้อย 5 หมู่หรือหาสารอาหารทดแทนที่ทำให้เรานั้นไม่ขาดสารอาหารมากจนเกินไป  และถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีต้องลดน้ำตาล ถ้าเกิดคุณผู้อ่านทำการทดลองลดน้ำตาลเป็นเวลา 14 วันคุณจะเห็นผลของการที่ร่างกายของคุณนั้นปรับสมดุลให้แก่ตัวคุณเอง จะทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น